Ngân hàng

PAMCO không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư, chúng tôi luôn nỗ lực trở thành nơi tư vấn đáng tin cậy cho khách hàng, đóng góp vào thành công của họ. Rất nhiều công ty đã tìm đến với PAMCO khi họ muốn thực hiện những giao dịch tài chính quan trọng, bởi chúng tôi có khả năng giải quyết các vấn đề của họ nhờ vào khả năng đưa ra giải pháp và thực thi cao. PAMCO luôn ở trong nhóm dẫn đầu về các sản phẩm thị trường vốn với các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực:

  • Bảo lãnh phát hành các chứng khoán vốn và chứng khoán nợ
  • Tư vấn sáp nhập, mua lại, tái cấu trúc doanh nghiệp.
  • Tư vấn quản lý tài sản, danh mục đầu tư
  • Đầu tư cổ phần tư nhân
Cho vay

PAMO đi đầu trong việc thiết kế và giao dịch các loại chứng khoán nợ có tài sản đảm bảo. PAMCO có thể đóng vai trò như người cho vay trực tiếp khi cung cấp các sản phẩm cho vay với lãi suất cố định hoặc thả nổi, chấp nhận nhiều loại tài sản thế chấp.