Việc giao dịch các công cụ nợ của PAMCO hiện còn đang ở quy mô nhỏ, tuy nhiên nó có vai trò rất quan trọng trong dịch vụ quản lý tài sản của công ty. Tổng giá trị thị trường nợ của Việt Nam vào khoảng 15.3 tỷ USD trong năm 2010, tương đương 15.1% GDP. Lợi suất trái phiếu chính phủ của Việt Nam bằng ngoại tệ có lãi suất cao hơn các nước khác ở cùng mức độ rủi ro.