Cách tiếp cận của chúng tôi

Quản lý tài sản cá nhân phù hợp với nhu cầu của bạn

 

Mỗi cá nhân và gia đình đều có những động lực, mục tiêu và mức độ rủi ro. Bằng sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu và mục đích cụ thể của bạn. Tư vấn tài sản cá nhân có thể giúp bạn:

  1. Xác định rõ về ý tưởng cân nhắc đầu tư và mục tiêu của bạn
  2. Tạo một chiến lược đầu tư nhằm hướng dẫn cách phân bổ tài sản và quản lý danh mục đầu tư
  3. Xác định một phương pháp xem xét tất cả các mục tiêu quản lý tài sản của bạn cho danh mục và cuộc sống của bạn

 

QUY TRÌNH TÌM HIỂU
Mỗi khách hàng đều được đặt vào một tình huống khác nhau, chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách tìm hiểu về bạn, về gia đình và trạng thái tài chính của bạn. Những kiến thức của chúng tôi giúp chúng tôi xây dựng được một chiến lược cụ thể và quan trọng, giúp chúng tôi cân bằng mối quan hệ giữa sự ưu tiên và yêu cầu của bạn
THUẾ, LÒNG TIN
VÀ TÀI SẢN CHIẾN LƯỢC 1
Sau khi xem xét bản cân đối của bạn và kế hoạch cho những tài sản hiện có, chúng tôi sẽ giúp bạn đưa ra một phân tích về thu nhập và thuế của tài sản để lập một kế hoạch về ky thuật, có tác động hiệu quả đến cá nhân và mục tiêu tài chính của bạn
TẠO MỘT CHIẾN LƯỢC
PHÂN PHỐI TÀI SẢN
Quản lý tài sản thương liên quan đến việc phát triển một chiến lược phân bổ phản ánh được rủi ro, cơ hội và thuế thu được trên nhiều đối tượng. Trong khi tập hơp kế hoạch đàu tư và bất động sản của bạn. Sự phân bố tài sản1,2 là nền tảng cho một chiến lược dài hạn trong chính sách đầu tư của bạn.
CHIẾN THUẬT PHÂN BỔ TÀI SẢN TỐT NHẤT
Những điều chỉnh ngắn hạn trong phân bổ tài sản tìm cách tận dụng cơ hội được tạo ra bởi biến dạng thị trường tạm thời. Trước khi được điều chỉnh, chúng ta có thể phân tích các tác động tiềm năng của bất kỳ khoản thuế hay chi phí giao dịch trên thu nhập 1,2.
THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
Sau khi thẩm định toàn diện và phân tích sâu rộng kết quả dự kiến trên một loạt các kịch bản thị trường, chiến lược đầu tư từ nền tảng đầu tư toàn cầu của chúng tôi được kết hợp để tạo ra danh mục đầu tư của bạn. Nền tảng của chúng tôi bao gồm các chiến lược độc quyền đã được chứng minh phát triển trên toàn thế giới sử dụng tài nguyên và chuyên môn của chúng tôi cũng như các giải pháp kiến trúc mở của nhiều nhà quản lý có uy tín nhất trên thế giới.
THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ NHU CẦU QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA BẠN
Phối hợp với các bạn và các cố vấn bên ngoài của bạn, chúng ta có thể tiến hành đánh giá liên tục và báo cáo toàn diện để đảm bảo rằng chiến lược của bạn thích nghi với sự thay đổi nhu cầu tài chính và gia đình.

 

1 Pamco và nhân viên không cung cấp thuế hoặc tư vấn pháp lý.

2 Phân bổ tài sản không đảm bảo lợi nhuận hoặc bảo vệ chống lại mất mát trong thị trường tài chính suy giảm.

Pamco không cung cấp thuế hoặc tư vấn pháp lý. Trong phạm vi tài liệu này hoặc bất kỳ vấn đề thuế quan ngại tập tin đính kèm, nó không phải là để được sử dụng và không thể được sử dụng bởi một người nộp thuế với mục đích tránh hình phạt có thể áp đặt của pháp luật. Bất kỳ đối tượng nộp thuế như vậy nên tìm lời khuyên dựa trên hoàn cảnh cụ thể của người nộp thuế ‘s từ một cố vấn thuế độc lập. Nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến luật sư của họ về các vấn đề liên quan đến vấn đề pháp lý và trước khi thực hiện bất kỳ thuế hoặc quyết định pháp lý có liên quan hoặc thực hiện bất kỳ chiến lược. Phân bổ tài sản không đảm bảo lợi nhuận hoặc bảo vệ chống lại mất mát trong thị trường tài chính suy giảm. .