Nhóm đầu tư mạo hiểm của PAMCO tập trung vào các khoản đầu tư trong lĩnh vực công nghệ đang phát triển mạnh và truyền thông. Việt Nam sở hữu các đặc điểm về nhân khẩu học, giáo dục và lao động thuận lợi cho các doanh nghiệp start-up về công nghệ và truyển thông. Nhóm đầu tư mạo hiểm của chúng tôi bao gồm các chuyên gia đầu tư và quản lý hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao.