Nhóm cổ phần tư nhân của PAMCO phụ trách quản lý các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ ở Việt Nam. Với khoảng 300,000 doanh nghiệp vừa và nhỏ thường được quản lý theo mô hình công ty gia đình, Việt Nam đang là điểm đến cực kỳ tiềm năng đối với các nhà đầu tư vào cổ phần tư nhân.

PAMCO hiện là nhà đầu tư cổ phần tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, tập trung vào mảng tiêu dùng nội địa. Việc đầu tư có thể thông qua những vụ tăng vốn, phần sở hữu trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay các các công ty hủy niêm yết, và cả những doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.

Nhóm cổ phần tư nhân của PAMCO sẽ được hỗ trợ bởi đội ngũ tư vấn quản lý – làm việc trực tiếp với doanh nghiệp mục tiêu, nhờ vậy sẽ tăng cường tính chuyên nghiệp và khả năng quản trị doanh nghiệp.