Từ năm 2011, PAMCO đã mở rộng từ một doanh nghiệp quản lý các dự án bất động sản đơn thuần thành một doanh nghiệp có hoạt động sâu rộng hơn trong lĩnh vực bất động sản thông qua việc giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ tài chính, như nâng cao vốn chủ sở hữu và quản lý đầu tư bất động sản. Hiện nay. Chuyên viên quản lý bất động sản của chúng tôi là những người đã dành toàn bộ sự nghiệp để phát triển kinh doanh bất động sản PAMCO. Cung cấp cho khách hàng với đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm và kiến thức dành riêng cho dịch vụ khách hàng với hiệu suất cao. Chúng tôi tận dụng mạng lưới các nhà kinh tế, chiến lược, các nhà nghiên cứu, thị trường vốn và chuyên gia đánh giá đối với thị trường bất động sản để cung cấp cho khách hàng những chiến lược tối ưu nhất và những khuyến nghị đầu tư khả thi nhất.