Adjustment of Establishment and Operation License of Pacific Asset Management Joint Stock Company

Ngày 03/01/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép số 01/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý quỹ số 16/UBCK-GPHĐQLQ do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006 cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Hapaco với nội dung sau:

– Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG
– Tên giao dịch: Công ty Quản lý quỹ Thái Bình Dương
– Tên bằng tiếng anh: Pacific Asset Management Company
– Tên viết tắt: PAMCO
– Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Trung Yên Plaza, Số 1 Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
– Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Minh Thành
– Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh: Tư vấn đầu tư chứng khoán.
Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký.

Download